مشتریان تجهیزات رستوران
رستوران تماشاخانه (مشهد)

رستوران تماشاخانه (مشهد)
تجهیزات پذیرایی ، تجهیزات رستوران

رستوران چهار باغ (مشهد)

رستوران چهار باغ (مشهد)
تجهیزات هتلی ، تجهیزات رستوران

رستوران گارلیک (مشهد)

رستوران گارلیک (مشهد)
تجهیزات پذیرایی ، تجهیزات رستوران

رستوران هفت رنگ پلو (مشهد)

رستوران هفت رنگ پلو (مشهد)
تجهیزات اتوماسیون شستشو ، تجهیزات رستوران

رستوران ثامن (مشهد]

رستوران ثامن (مشهد]
تجهیزات پذیرایی ، تجهیزات رستوران

رستوران رزماری (مشهد)

رستوران رزماری (مشهد)
تجهیزات پذیرایی ، تجهیزات رستوران

رستوران صفدری(مشهد)

رستوران صفدری(مشهد)
تجهیزات آشپزخانه و پذیرایی اتوماسیون شستشو ، تجهیزات رستوران

رستوران سیب (مشهد)

رستوران سیب (مشهد)
سردخانه ، تجهیزات رستوران

رستوران من و ما (کرج)

رستوران من و ما (کرج)
تجهیزات آشپزخانه ، تجهیزات رستوران

رستوران پژمان (مشهد)

رستوران پژمان (مشهد)
تجهیزات پذیرایی ، تجهیزات رستوران

رستوران ال رضا (مشهد)

رستوران ال رضا (مشهد)
تجهیزات آشپزخانه ، تجهیزات رستوران

رستوران ستارگان شاندیز (تهران)

رستوران ستارگان شاندیز (تهران)
تخهیزات پذیرایی.تجهیزات آشپزخانه ، تجهیزات رستوران

رستوران دهکده شاندیز (مشهد)

رستوران دهکده شاندیز (مشهد)
تجهیزات پذیرایی ، تجهیزات رستوران

رستوران سیکات (مشهد)

رستوران سیکات (مشهد)
سردخانه ، تجهیزات رستوران

رستوران میزبان (مشهد)

رستوران میزبان (مشهد)
تجهیزات آشپزخانه ، تجهیزات رستوران

رستوران قصر هدیش(مشهد)

رستوران قصر هدیش(مشهد)
تجهیزات آشپزخانه،هتلی و رستوران

رستوران ایتدو (مشهد)

رستوران ایتدو (مشهد)
تجهیزات آشپزخانه ، تجهیزات رستوران

تالار رستوران ایران (مشهد)

تالار رستوران ایران (مشهد)
تجهیزات کامل آشپزخانه.پذیرایی و دکوراسیون ، تجهیزات رستوران

رستوران شب های رویایی (مشهد)

رستوران شب های رویایی (مشهد)
تجهیزات پذیرایی ، تجهیزات رستوران

رستوران نارون بابل (بابل)

رستوران نارون بابل (بابل)
تجهیزات پذیرایی ، تجهیزات رستوران

رستوران ایران (مشهد)

رستوران ایران (مشهد)
تجهیزات پذیرایی ، تجهیزات رستوران

رستوران پدیده شاندیز (تهران)

رستوران پدیده شاندیز (تهران)
تجهیزات کامل آشپزخانه و پذیرایی.سردخانه ، تجهیزات رستوران

رستوران وجدی (شیراز)

رستوران وجدی (شیراز)
سردخانه و تجهیزات آشپزخانه ، تجهیزات رستوران

رستوران پسران کریم برج التون (مشهد)

رستوران پسران کریم برج التون (مشهد)
تجهیزات رستوران

تالار و رستوران ارباب (زابل)

تالار و رستوران ارباب (زابل)
تجهیزات کامل آشپزخانه ، تجهیزات رستوران

رستوران ال رضا (مشهد)

رستوران ال رضا (مشهد)
تجهیزات پذیرایی ، تجهیزات رستوران

رستوران کلبه (مشهد)

رستوران کلبه (مشهد)
تجهیزات آشپزخانه ، تجهیزات رستوران

رستوران لعل (مشهد)

رستوران لعل (مشهد)
تجهیزات پذیرایی ، تجهیزات رستوران

رستوران ربانی (تاجیکستان)

رستوران ربانی (تاجیکستان)
تجهیزات آشپزخانه و پذیرایی ، تجهیزات رستوران

رستوران سناتور کیش (کیش)

رستوران سناتور کیش (کیش)
تجهیزات پذیرایی ، تجهیزات رستوران

رستوران ناب (مشهد)

رستوران ناب (مشهد)
تجهیزات آشپزخانه ، تجهیزات رستوران

رستوران جاسمین (مشهد)

رستوران جاسمین (مشهد)
تجهیزات آشپزخانه ، تجهیزات رستوران

رستوران صفدری (کیش)

رستوران صفدری (کیش)
آشپزخانه و پذیرایی و اتوماسیون شستشو ، تجهیزات رستوران

رستوران ال رضا 2 (مشهد)

رستوران ال رضا 2 (مشهد)
تجهیزات آشپزخانه و سردخانه ، تجهیزات رستوران

رستوران پدیده شاندیز (مشهد)

رستوران پدیده شاندیز (مشهد)
تجهیزات پذیرایی ، تجهیزات رستوران

رستوران باغ سالار (مشهد)

رستوران باغ سالار (مشهد)
تجهیزات پذیرایی ، تجهیزات رستوران

رستوران مجلل (اصفهان)

رستوران مجلل (اصفهان)
تجهیزات هتلی ، تجهیزات رستوران

کترینگ کاملیا (مشهد)

کترینگ کاملیا (مشهد)
تجهیزات آشپزخانه ، تجهیزات رستوران

رستوران داریوش (مشهد)

رستوران داریوش (مشهد)
تجهیزات پذیرایی ، تجهیزات رستوران

رستوران ایتالیایی لیو (مشهد)

رستوران ایتالیایی لیو (مشهد)
تجهیزات پذیرایی ، تجهیزات رستوران

کترینگ رز (مشهد)

کترینگ رز (مشهد)
اتوماسیون شستشو و تجهیزات آشپزخانه وهود ، تجهیزات رستوران

رستوران فرودگاه (مشهد)

رستوران فرودگاه (مشهد)
تجهیزات آشپزخانه و هتلی وتجهیزات پذیرایی ، تجهیزات رستوران

کترینگ هواپیمایی هما (مشهد)

کترینگ هواپیمایی هما (مشهد)
تجهیزات سرد و آشپزخانه ، تجهیزات رستوران

رستوران بشقاب داغ(مشهد)

رستوران بشقاب داغ(مشهد)
تجهیزات پذیرایی ، تجهیزات رستوران

رستوران راستگو(مشهد)

رستوران راستگو(مشهد)
تجهیزات پذیرایی ، تجهیزات رستوران

رستوران شورورزی(مشهد)

رستوران شورورزی(مشهد)
تجهیزات کامل آشپزخانه و پذیرایی.سردخانه ، تجهیزات رستوران

کترینگ نیاوران (مشهد)

کترینگ نیاوران (مشهد)
تجهیزات پذیرایی ، تجهیزات رستوران

رستوران احسان (مشهد)

رستوران احسان (مشهد)
تجهیزات پذیرایی ، تجهیزات رستوران

رستوران التون (مشهد)

رستوران التون (مشهد)
تجهیزات پذیرایی تجهیزات آشپزخانه ، تجهیزات رستوران

رستوران مجتمع رشد (مشهد)

رستوران مجتمع رشد (مشهد)
تجهیزات هتلی ، تجهیزات رستوران

کترینگ هواپیمایی ماهان (مشهد)

کترینگ هواپیمایی ماهان (مشهد)
سردخانه ، تجهیزات رستوران


Copyright @ 2011 HaeriGroup.All Rights Reserved
/ طراحی و پیاده سازی توسط گروه نرم افزاری مهام
wit icon haerigroup log icon icon icon