مشتریان تجهیزات تالار
تالار میزان (مشهد)

تالار میزان (مشهد)
تجهیزات آشپزخانه صنعتی

تالار یلدا (مشهد)

تالار یلدا (مشهد)
تجهیزات پذیرایی

تالار اریسا (مشهد)

تالار اریسا (مشهد)
تجهیزات پذیرایی

تالار جواد (مشهد)

تالار جواد (مشهد)
تجهیزات کامل آشپزخانه.سردخانه

تالار پارس توریست (مشهد)

تالار پارس توریست (مشهد)
تجهیزات پذیرایی

تالار امیتیس (مشهد)

تالار امیتیس (مشهد)
تجهیزات کامل آشپزخانه

تالار قصر شیرین (مشهد)

تالار قصر شیرین (مشهد)
تجهیزات هتلی

تالار نصر (مشهد)

تالار نصر (مشهد)
تجهیزات پذیرایی

تالار باران (مشهد)

تالار باران (مشهد)
تجهیزات پذیرایی

تالار ارشاد (مشهد)

تالار ارشاد (مشهد)
تجهیزات آشپزخانه و پذیرایی

تالار اسیا (مشهد)

تالار اسیا (مشهد)
پذیرایی و هتلی و اتوماسیون شستشو

تالار رویال طلایی (مشهد)

تالار رویال طلایی (مشهد)
تجهیزات پذیرایی.تجهیزات آشپزخانه

تالار تخت جمشید بابل (بابل)

تالار تخت جمشید بابل (بابل)
تجهیزات پذیرایی

تالار راد (مشهد)

تالار راد (مشهد)
سردخانه.اتوماسیون شستشوو تجهیزات کامل آشپزخانه و هتلی

تالار کسری (مشهد)

تالار کسری (مشهد)
تجهیزات اتوماسیون شستشو و آشپزخانه

تالار سپهر (مشهد)

تالار سپهر (مشهد)
تجهیزات پذیرایی


Copyright @ 2011 HaeriGroup.All Rights Reserved
/ طراحی و پیاده سازی توسط گروه نرم افزاری مهام
wit icon haerigroup log icon icon icon