مشتریان تجهیزات هتل
هتل فرهنگ و هنر(مشهد)

هتل فرهنگ و هنر(مشهد)
تجهیزات پذیرایی.تجهیزات هتلی

فروشگاه پروما

فروشگاه پروما
تجهیزات فروشگاهی سرد خانه

هتل صادقیه (مشهد)

هتل صادقیه (مشهد)
تجهیزات اتوماسیون شستشو و برودتی

شرکت بازرگانی بزرگان صنعت (مشهد)

شرکت بازرگانی بزرگان صنعت (مشهد)
تجهیزات هتلی

کارخانه تولیدی لبنی نازنین (مشهد)

کارخانه تولیدی لبنی نازنین (مشهد)
سردخانه صنعتی

هتل مشاهیر (مشهد)

هتل مشاهیر (مشهد)
تجهیزات هتلی.پزیراییو تجهیزات آشپزخانه

نیروی انتظامی خراسان (اق قلا)

نیروی انتظامی خراسان (اق قلا)
سردخانه صنعتی

هتل احرار (مشهد)

هتل احرار (مشهد)
تجهیزات پذیرایی، تجهیزات هتلی

هتل توحید (مشهد)

هتل توحید (مشهد)
آشپزخانه و پذیرایی و هتلی و اتوماسیون شستشو

شرکت ایرانگردی و جهانگردی (مشهد)

شرکت ایرانگردی و جهانگردی (مشهد)
تجهیزات پذیرایی تجهیزات هتلی

هتل هلیا (مشهد)

هتل هلیا (مشهد)
سردخانه.تجهیزات آشپزخانه

هتل خاتم (مشهد)

هتل خاتم (مشهد)
تجهیزات پذیرایی

هتل پارسیان ازادی خزر (چالوس)

هتل پارسیان ازادی خزر (چالوس)
تجهیزات هتلی وتجهیزات پذیرایی

هتل زمرد (مشهد)

هتل زمرد (مشهد)
تجهیزات هتلی

هتل توس صادقیه (مشهد)

هتل توس صادقیه (مشهد)
تجهیزات آشپزخانه و پذیرایی

نیروی انتظامی خراسان (بجنورد)

نیروی انتظامی خراسان (بجنورد)
سردخانه صنعتی

هتل دانشگاه پیام نور (مشهد)

هتل دانشگاه پیام نور (مشهد)
تجهیزات پذیرایی.تجهیزات هتلی.آشپزخانه

هتل سلام (مشهد)

هتل سلام (مشهد)
تجهیزات آشپزخانه صنعتی

زائرسرای میلاد شهرداری کرج (مشهد)

زائرسرای میلاد شهرداری کرج (مشهد)
تجهیزات هتلی

هتل سلام (مشهد)

هتل سلام (مشهد)
سردخانه. تجهیزات آشپزخانه و پذیرایی

رستوران دالیا (مشهد)

رستوران دالیا (مشهد)
سردخانه صنعتی

هتل سینور (مشهد)

هتل سینور (مشهد)
تجهیزات پذیرایی.تجهیزات هتلی

هتل شایان (مشهد)

هتل شایان (مشهد)
تجهیزات پذیرایی

کارخانه بستنی طرقبه (مشهد)

کارخانه بستنی طرقبه (مشهد)
سردخانه صنعتی

هتل نجف اشرف

هتل نجف اشرف
تجهیزات آشپزخانه صنعتی

هتل عماد (مشهد)

هتل عماد (مشهد)
تجهیزات پذیرایی.تجهیزات هتلی

هتل میامی (مشهد)

هتل میامی (مشهد)
تجهیزات پذیرایی.تجهیزات هتلی

شرکت شیراوران (مشهد)

شرکت شیراوران (مشهد)
سردخانه صنعتی

هتل کیان (مشهد)

هتل کیان (مشهد)
تجهیزات پذیرایی.تجهیزات هتلی

هتل همیاران (مشهد)

هتل همیاران (مشهد)
تجهیزات پذیرایی. تجهیزات هتلی

هتل محمد رسول الله

هتل محمد رسول الله
تجهیزات اشپز خانه و پزیرایی

هتل حمزه (مشهد)

هتل حمزه (مشهد)
تجهیزات پذیرایی.تجهیزات هتلی

هتل تماشا (مشهد)

هتل تماشا (مشهد)
تجهیزات پذیرایی.تجهیزات هتلی

هتل سی برگ

هتل سی برگ
سردخانه.تجهیزات کامل آشپزخانه.تجهیزات هتلی

هتل امام رضا (مشهد)

هتل امام رضا (مشهد)
تجهیزات پذیرایی

هتل پردیس (مشهد)

هتل پردیس (مشهد)
تجهیزات کامل آشپزخانه و هتلی و پذیرایی

هتل رضا (شیروان)

هتل رضا (شیروان)
سرد خانه. تجهیزات کامل آشپزخانه

 خوابگاه دانشگاه تهران دختران

خوابگاه دانشگاه تهران دختران
سردخانه صنعتی

هتل اعیان (مشهد)

هتل اعیان (مشهد)
تجهیزات پذیرایی

هتل پارس کرمان (کرمان)

هتل پارس کرمان (کرمان)
تجهیزات هتلی

کارخانه شیر پگاه (مشهد)

کارخانه شیر پگاه (مشهد)
سردخانه صنعتی

هتل نسترن 1 (مشهد)

هتل نسترن 1 (مشهد)
تجهیزات کامل آشپزخانه

شرکت بستنی مهر (مشهد)

شرکت بستنی مهر (مشهد)
سردخانه صنعتی

هتل الیزه

هتل الیزه
تجهیزات آشپزخانه صنعتی

کارخانه علیس (مشهد)

کارخانه علیس (مشهد)
سرد خانه تجهیزات آشپزخانه

هتل بشری (مشهد)

هتل بشری (مشهد)
تجهیزات پذیرایی.تجهیزات هتلی

مواد غذایی گلستان (مشهد)

مواد غذایی گلستان (مشهد)
سردخانه صنعتی

هتل هانی پارس (مشهد)

هتل هانی پارس (مشهد)
تجهیزات پذیرایی

گاز خانگیران سرخس (سرخس)

گاز خانگیران سرخس (سرخس)
تجهیزات آشپزخانه صنعتی

پروتئین طوطیا (مشهد)

پروتئین طوطیا (مشهد)
سردخانه صنعتی

شرکت توس انیس (مشهد)

شرکت توس انیس (مشهد)
تجهیزات اتوماسیون شستشو

هتل اترک

هتل اترک
تجهیزات جانبی آشپزخانه.تجهیزات پذیرایی

هتل میثاق (مشهد)

هتل میثاق (مشهد)
تجهیزات هتلی

رستوران کاکتوس (مشهد)

رستوران کاکتوس (مشهد)
تجهیزات پذیرایی

هتل اروین (مشخد)

هتل اروین (مشخد)
تجهیزات هتلی

هتل اپارتمان مانا (مشهد)

هتل اپارتمان مانا (مشهد)
تجهیزات هتلی و پذیرایی

کارخانه مشهد دوام (مشهد)

کارخانه مشهد دوام (مشهد)
اطاق سرخانه جهت تست

هتل عرش (مشهد)

هتل عرش (مشهد)
تجهیزات هتلی

هتل هروی (مشهد)

هتل هروی (مشهد)
تجهیزات هتلی

کارخانه لبنی استان قدس رضوی (مشهد)

کارخانه لبنی استان قدس رضوی (مشهد)
سردخانه صنعتی

هایپرمارکت 15 خرداد (زاهدان)

هایپرمارکت 15 خرداد (زاهدان)
سردخانه صنعتی

نیروی انتظامی خراسان (کاشمر)

نیروی انتظامی خراسان (کاشمر)
سردخانه صنعتی

هتل ابان (مشهد)

هتل ابان (مشهد)
تجهیزات کامل آشپزخانه و پذیرایی

هتل مهر (مشهد)

هتل مهر (مشهد)
تجهیزات پذیرایی.آشپزخانه.هتلی

هتل بسطام (شاهرود)

هتل بسطام (شاهرود)
تجهیزات پذیرایی

هتل طلائیه (مشهد)

هتل طلائیه (مشهد)
سردخانه صنعتی

هتل فردوس (مشهد)

هتل فردوس (مشهد)
تجهیزات آشپزخانه و پزیرایی

هتل بیت الائمه

هتل بیت الائمه
سردخانه صنعتی

هتل سایه (مشهد)

هتل سایه (مشهد)
تجهیزات هتلی و پذیرایی

رستوران شهر غذا (مشهد)

رستوران شهر غذا (مشهد)
تجهیزات هتلی و آشپزخانه

هتل پارس مشهد (مشهد)

هتل پارس مشهد (مشهد)
سردخانه.تجهیزات هتلی

مواد غذایی حبیبی و پسران (مشهد)

مواد غذایی حبیبی و پسران (مشهد)
سردخانه صنعتی

هتل سهند (مشهد)

هتل سهند (مشهد)
تجهیزات هتلی

قنادی جام عسل (مشهد)

قنادی جام عسل (مشهد)
سردخانه صنعتی

هتل شفق (مشهد)

هتل شفق (مشهد)
تجهیزات پذیرایی.تجهیزات هتلی

هتل مائده

هتل مائده
تجهیزات آشپزخانه صنعتی

هتل اپارتمان فجر (مشهد)

هتل اپارتمان فجر (مشهد)
تجهیزات هتلی

هتل لاله (مشهد)

هتل لاله (مشهد)
تجهیزات پذیرایی

شرکت پتروشیمی (شیراز)

شرکت پتروشیمی (شیراز)
تجهیزات هتلی

هتل پارسیان ازادی شهر کرد (شهرکرد)

هتل پارسیان ازادی شهر کرد (شهرکرد)
تجهیزات پذیرایی.تجهیزات هتلی

خانه عطر (مشهد)

خانه عطر (مشهد)
تجهیزات پذیرایی

هتل مشهد طرقبه (مشهد)

هتل مشهد طرقبه (مشهد)
تجهیزات پذیرایی

هتل نخلستان (مشهد)

هتل نخلستان (مشهد)
تجهیزات پذیرایی

هتل ارامیس (مشهد)

هتل ارامیس (مشهد)
تجهیزات پذیرایی

گروه تشریفات خاتم شریف (مشهد)

گروه تشریفات خاتم شریف (مشهد)
تجهیزات پذیرایی تجهیزات هتلی

هتل قصر آیدین

هتل قصر آیدین
تجهیزات شستشو

هتل کاملیا (سبزوار)

هتل کاملیا (سبزوار)
تجهیزات پذیرایی.تجهیزات هتلی

فراورده های مرغ خیام خاوران (نیشابور)

فراورده های مرغ خیام خاوران (نیشابور)
سردخانه صنعتی

شرکت شکلات سازی معینی (مشهد)

شرکت شکلات سازی معینی (مشهد)
سردخانه صنعتی

هتل اریان کیش (کیش)

هتل اریان کیش (کیش)
تجهیزات هتلی

هتل پارسیان عالی قاپو اصفهان (اصفهان)

هتل پارسیان عالی قاپو اصفهان (اصفهان)
تجهیزات هتلی

کارخانه نان استان قدس رضوی (مشهد)

کارخانه نان استان قدس رضوی (مشهد)
سردخانه صنعتی

هتل جنت (مشهد)

هتل جنت (مشهد)
تجهیزات پذیرایی.تجهیزات هتلی

کارخانه ایران شرق (نیشابور)

کارخانه ایران شرق (نیشابور)
اطاق سرد خانه جهت تست

زائرسرای شرکت نفت (مشهد)

زائرسرای شرکت نفت (مشهد)
تجهیزات هتلی.تجهیزات پذیرایی

اداره تعاون( بجنورد)

اداره تعاون( بجنورد)
سردخانه صنعتی

هتل بزرگ شیراز (شیراز)

هتل بزرگ شیراز (شیراز)
تجهیزات هتلی

هتل قصر الماس (مشهد)

هتل قصر الماس (مشهد)
تجهیزات هتلی و پزیرایی

مهمانسرای جهانگردی شاهرود (شاهرود)

مهمانسرای جهانگردی شاهرود (شاهرود)
تجهیزات پذیرایی

هتل دانشور

هتل دانشور
سردخانه آشپزخانه وپزیرایی.تجهیزات هتلی

سرم سازی راضی (مشهد)

سرم سازی راضی (مشهد)
سردخانه صنعتی

فروشگاه کوروش (مشهد)

فروشگاه کوروش (مشهد)
تجهیزات برودتی و فروشگاهی

هتل پارمیس کیش (کیش)

هتل پارمیس کیش (کیش)
تجهیزات هتلی

منطقه ویژه اقتصادی استان قدس رضوی (سرخس)

منطقه ویژه اقتصادی استان قدس رضوی (سرخس)
سردخانه صنعتی

کارخانه شیر بشیر (مشهد)

کارخانه شیر بشیر (مشهد)
سردخانه صنعتی

هتل رضویه (مشهد)

هتل رضویه (مشهد)
تجهیزات هتلی و پذیرایی

هتل عباسی (اصفهان)

هتل عباسی (اصفهان)
تجهیزات پذیرایی.تجهیزات هتلی

مهمانسرای جهانگردی دامغان (دامغان)

مهمانسرای جهانگردی دامغان (دامغان)
تجهیزات پذیرایی

هتل یاس (مشهد)

هتل یاس (مشهد)
تجهیزات پذیرایی. تجهیزات هتلی

هتل قدسیان

هتل قدسیان
تجهیزات آشپزخانه و پذیرایی هتلی

هتل سفیر

هتل سفیر
سردخانه و تجهیزات برودتی

نیرو انتظامی خراسان (ازادشهر)

نیرو انتظامی خراسان (ازادشهر)
سردخانه صنعتی

هتل توس مشهد

هتل توس مشهد
سرد خانه. تجهیزات آشپزخانه

هتل لبخند (مشهد)

هتل لبخند (مشهد)
تجهیزات پذیرایی. تجهیزات هتلی

شرکت شبدیز سمنان (سمنان)

شرکت شبدیز سمنان (سمنان)
تجهیزات هتلی

هتل میلاد (مشهد)

هتل میلاد (مشهد)
تجهیزات هتلی

زائر سرای بانک ملی(مشهد)

زائر سرای بانک ملی(مشهد)
تجهیزات آشپزخانه و پذیرایی

فروشگاه بهترین ها (مشهد)

فروشگاه بهترین ها (مشهد)
تجهیزات پذیرایی

هتل پریا(مشهد)

هتل پریا(مشهد)
تجهیزات پذیرایی.تجهیزات هتلی. آشپزخانه

کارخانه لبنی صدگل (مشهد)

کارخانه لبنی صدگل (مشهد)
سردخانه صنعتی

هتل بزرگ دروازه قران (شیراز)

هتل بزرگ دروازه قران (شیراز)
سردخانه. تجهیزات هتلی

قنادی یزدی ها (مشهد)

قنادی یزدی ها (مشهد)
تجهیزات پذیرایی

کارخانه جهان افروز (مشهد)

کارخانه جهان افروز (مشهد)
اطاق سرد جهت تست

هتل ایران (مشهد)

هتل ایران (مشهد)
تجهیزات هتلی

هتل گودرزی

هتل گودرزی
سردخانه صنعتی

هتل قدس (مشهد)

هتل قدس (مشهد)
تجهیزات پذیرایی

هتل اپارتمان سروش (مشهد)

هتل اپارتمان سروش (مشهد)
تجهیزات هتلی و پذیرایی

اداره دارایی استان خراسان (مشهد)

اداره دارایی استان خراسان (مشهد)
تجهیزات اتوماسیون شستشو

شرکت بهران فیلتر (مشهد)

شرکت بهران فیلتر (مشهد)
تجهیزات آشپزخانه صنعتی

هتل توریست توس (مشهد)

هتل توریست توس (مشهد)
تجهیزات کامل آشپزخانه

هتل هما 2 (مشهد)

هتل هما 2 (مشهد)
تجهیزات اتوماسیون شستشو

هتل سافات (مشهد)

هتل سافات (مشهد)
تجهیزات پذیرایی

پایانه کامیون داران (مشهد)

پایانه کامیون داران (مشهد)
تجهیزات پخت

هتل ارامش کیش (کیش)

هتل ارامش کیش (کیش)
تجهیزات هتلی

رستوران ابنوس (مشهد)

رستوران ابنوس (مشهد)
تجهیزات پذیرایی و آشپزخانه

کاروانسرای پیام تبریز (تبریز)

کاروانسرای پیام تبریز (تبریز)
سردخانه صنعتی

هتل انا

هتل انا
تجهیزات آشپزخانه صنعتی

قنادی اطمینان (مشهد)

قنادی اطمینان (مشهد)
سردخانه صنعتی

صدف بهاره شرق (نیشابور)

صدف بهاره شرق (نیشابور)
سردخانه صنعتی

هتل اتی

هتل اتی
تجهیزات سرد خانه

نیروی انتظامی خراسان (تربت جام)

نیروی انتظامی خراسان (تربت جام)
سردخانه صنعتی

هتل پاسداران (مشهد)

هتل پاسداران (مشهد)
تجهیزات پذیرایی

هتل نخل (مشهد)

هتل نخل (مشهد)
تجهیزات پذیرایی

هتل چمران شیراز (شیراز)

هتل چمران شیراز (شیراز)
تجهیزات پذیرایی

هتل اراکس (مشهد)

هتل اراکس (مشهد)
تجهیزات پذیرایی.تجهیزات هتلی

هتل کوثر (مشهد)

هتل کوثر (مشهد)
تجهیزات هتلی و پذیرایی

هتل سینا(مشهد)

هتل سینا(مشهد)
تجهیزات پذیرایی

هتل صبا

هتل صبا
تجهیزات اتوماسیون شستشو

هتل تهران (مشهد)

هتل تهران (مشهد)
تجهیزات اتوماسیون شستشو و رستوران

هتل پردیسان (مشهد)

هتل پردیسان (مشهد)
سردخانه.تجهیزات آشپزخانه وپذیرایی

هتل یاقوت شرق (مشهد)

هتل یاقوت شرق (مشهد)
تجهیزات پذیرایی

هتل جواد (مشهد)

هتل جواد (مشهد)
سردخانه.تجهیزات آشپزخانه و پذیرایی

هتل تماشا (مشهد)

هتل تماشا (مشهد)
تجهیزات پذیرایی.تجهیزات هتلی

هتل فولاد

هتل فولاد
سردخانه.تجهیزات کامل آشپزخانه

رستوران رویال سنتر (مشهد)

رستوران رویال سنتر (مشهد)
سردخانه وتجهیزات کامل آشپزخانه و پذیرایی

شرکت اتیلن صانع (مشهد)

شرکت اتیلن صانع (مشهد)
تجهیزات پذیرایی

نیروی انتظامی خراسان (فردوس)

نیروی انتظامی خراسان (فردوس)
سردخانه صنعتی

هتل بزرگ فردوسی

هتل بزرگ فردوسی
سردخانه وتجهیزات کامل آشپزخانه

هتل ازادی (مشهد)

هتل ازادی (مشهد)
تجهیزات پذیرایی.تجهیزات هتلی. آشپزخانه

هتل پارسه

هتل پارسه
تجهیزات آشپزخانه صنعتی

هتل ایا ارومیه (ارومیه)

هتل ایا ارومیه (ارومیه)
تجهیزات هتلی

هتل اطلس

هتل اطلس
تجهیزات آشپزخانه و پذیرایی

فروشگاه هخامنش (مشهد)

فروشگاه هخامنش (مشهد)
تجهیزات فروشگاهی

نیروی انتظامی خراسان (رامیان)

نیروی انتظامی خراسان (رامیان)
سردخانه صنعتی

ازمایشگاه دکتر اجتهادی (مشهد)

ازمایشگاه دکتر اجتهادی (مشهد)
تجهیزات هتلی

هتل الماس (مشهد)

هتل الماس (مشهد)
تجهیزات پذیرایی.آشپزخانه.هتلی

هتل پارسه شیراز (شیراز)

هتل پارسه شیراز (شیراز)
تجهیزات پذیرایی. تجهیزات هتلی

هتل اپارتمان حکیم (مشهد)

هتل اپارتمان حکیم (مشهد)
تجهیزات پذیرایی

هتل مرمر (مشهد)

هتل مرمر (مشهد)
تجهیزات پذیرایی.تجهیزات هتلی

هتل جهانگردی سمنان

هتل جهانگردی سمنان
تجهیزات آشپزخانه صنعتی

هتل قصر الماس (مشهد)

هتل قصر الماس (مشهد)
تجهیزات پذیرایی.تجهیزات هتلی

هتل مینو

هتل مینو
تجهیزات برودتی و آشپزخانه و اتوماسیون شستشو

هتل داریوش.پارک دلفین ها

هتل داریوش.پارک دلفین ها
تجهیزات آشپزخانه ، تجهیزات رستوران

هتل بزرگ فریمان

هتل بزرگ فریمان
سردخانه. تجهیزات آشپزخانه

مواد غذایی ذبیحی (بیرجند)

مواد غذایی ذبیحی (بیرجند)
سردخانه صنعتی

هتل تارا (مشهد)

هتل تارا (مشهد)
تجهیزات برودتی و آشپزخانه. تجهیزات هتلی .پذیرایی

هتل قصر نیلی (مشهد)

هتل قصر نیلی (مشهد)
تجهیزات اتوماسیونشستشووتجهیزات هتلی حائری

شرکت طوطیا (نیشابور)

شرکت طوطیا (نیشابور)
سردخانه صنعتی

هتل تقوی

هتل تقوی
تجهیزات آشپزخانه صنعتی

شرکت پیشرو سیاحت (مشهد)

شرکت پیشرو سیاحت (مشهد)
تجهیزات پذیرایی تجهیزات هتلی

هتل اسیا (مشهد)

هتل اسیا (مشهد)
تجهیزات آشپزخانه و تجهیزات هتلی و پذیرایی

هتل مدینه الرضا (مشهد)

هتل مدینه الرضا (مشهد)
تجهیزات هتلی وتجهیزات پذیرایی

هتل زیتون (مشهد)

هتل زیتون (مشهد)
سردخانه تجهیزات آشپزخانه

هتل کیمیا (مشهد)

هتل کیمیا (مشهد)
تجهیزات پذیرایی

کارخانه پارس بریانک (مشهد)

کارخانه پارس بریانک (مشهد)
سردخانه صنعتی

کارخانه پگاه زعفران (مشهد)

کارخانه پگاه زعفران (مشهد)
سردخانه 500 تنی زعفران

هتل صابر (مشهد)

هتل صابر (مشهد)
تجهیزات پذیرایی

مجتمع تجاری امیر (مشهد)

مجتمع تجاری امیر (مشهد)
سرد خانه تجهیزات آشپزخانه

هتل هما1 (مشهد)

هتل هما1 (مشهد)
تجهیزات هتلی و تجهیزات پزیرایی

هتل قصر طلایی (مشهد)

هتل قصر طلایی (مشهد)
سردخانه.تجهیزات پذیرایی

هتل سیمرغ (مشهد)

هتل سیمرغ (مشهد)
سردخانه تجهیزات آشپزخانه

هتل الغدیر (مشهد)

هتل الغدیر (مشهد)
سردخانه تجهیزات آشپزخانه

هتل جم (مشهد)

هتل جم (مشهد)
تجهیزات پذیرایی تجهیزات هتلی

بازرگانی علیزاده (مشهد)

بازرگانی علیزاده (مشهد)
تجهیزات پذیرایی

موسسه خیریه احسان (مشهد)

موسسه خیریه احسان (مشهد)
سردخانه صنعتی

هتل مهستان (مشهد)

هتل مهستان (مشهد)
تجهیزات پذیرایی.تجهیزات هتلی

هتل اشتیاق (مشهد)

هتل اشتیاق (مشهد)
سرخانه تجهیزات آشپزخانه


Copyright @ 2011 HaeriGroup.All Rights Reserved
/ طراحی و پیاده سازی توسط گروه نرم افزاری مهام
wit icon haerigroup log icon icon icon