مشتریان تجهیزات فست فود
فست فود کارو (مشهد)

فست فود کارو (مشهد)
تجهیزات آشپزخانه صنعتی

فست فود کندز (مشهد)

فست فود کندز (مشهد)
تجهیزات آشپزخانه صنعتی

فست فود میشگا (مشهد)

فست فود میشگا (مشهد)
تجهیزات پذیرایی

فست فود کوروش (مشهد)

فست فود کوروش (مشهد)
تجهیزات آشپزخانه صنعتی

فست فود ماری بران (مشهد)

فست فود ماری بران (مشهد)
سردخانه صنعتی

فست فود سرخ (مشهد)

فست فود سرخ (مشهد)
تجهیزات پذیرایی

فست فود جاسمین (مشهد)

فست فود جاسمین (مشهد)
تجهیزات آشپزخانه صنعتی

فست فود دوین (مشهد)

فست فود دوین (مشهد)
تجهیزات پذیرایی

فست فود اگنج (مشهد)

فست فود اگنج (مشهد)
تجهیزات پذیرایی

فست فود سفیر (مشهد)

فست فود سفیر (مشهد)
تجهیزات آشپزخانه صنعتی

فست فود فارد (مشهد)

فست فود فارد (مشهد)
سردخانه صنعتی


Copyright @ 2011 HaeriGroup.All Rights Reserved
/ طراحی و پیاده سازی توسط گروه نرم افزاری مهام
wit icon haerigroup log icon icon icon