چارت سازمانی هتل ها

چارت سازمانی هتل ها

۳۵۲

جهت رسیدن به اهداف بلند و کوتاه مدت سازمانی هتل ها همانند تمامی سازمان ها میباید مطابق با یک الگو از پیش تعیین شده کار نمایند در این الگو و یا جدول جایگاه های افراد شاغل در هتل مشخص میشود و از این طریق تعیین میشود که روابط واحد های مختلف با یکدیگر چگونه باید باشد .

همچنین این جدول که به چارت سازمانی هتل ها معروف است مشخص کننده خط فرمان و روابط بین واحد های مختلف در هتل ها میباشد. این پارت در هتل میتواند متفاوت باشد و در حقیقت نسخه از پیش تعیین شده ای وجود ندارد اما در ادامه دو چارت سازمانی نمونه را برای شما آورده ایم که به شما در درک بهتر این مطلب کمک مینماید.


چارت سازمانی ساده در هتل ها با ابعاد کوچک


چارت سازمانی هتل ها با ابعاد بزرگ و بین المللی

ثبت نظرنظرات سایر کاربران
    Copyright @ 2011 HaeriGroup.All Rights Reserved
    / طراحی و پیاده سازی توسط گروه نرم افزاری مهام
    wit icon haerigroup log icon icon icon