نقش مدیریت رستوران

نقش مدیریت رستوران

۹۷

نقش مدیر رستوران این است که از روند کار درست رستوران و رعایت شدن بالاترین استانداردها مطمئن شود. مدیر کیترینگ باید در سطح وسیع به سازمان ها، شرکت ها، کارخانه ها، بیمارستان ها و مدارس خدمات بدهد. او نسبت به مدیر رستوران، با مشتری کمتر در ارتباط مستقیم می باشد.


وظیفه مدیر رستوران یا کیترینگ

-تبلیغات
-تهیه منوها ی لازم
-اطمینان پیدا کردن از توانمندی و مهارت کارکنان
-استخدام نیرو ی مناسب از جمله آشپز، گارسون و صندوق دارو …
-آموزش یا برگزاری دوره های آموزشی برای افراد در زمینه کاری آنها – به طور مثال برای گارسون ها دوره های آموزش نحوه برخورد با مشتری را برنامه ریزی می نماید.
-حفظ ا نگیزه کاری کارکنان برای رسیدن به بالاترین استاندارد ها در خدمات رسا نی به مشتریان
-سازما ندهی نوبت های کاری
-مدیریت و کنترل موجودی رستوران ، بودجه و کارکنان
-نظارت بر رعایت اجرای قوانین و دستورالعمل های بهداشتی و ایمنی در کار
-تهیه امکانات رفاهی جانبی برای راحتی بیشتر مشتریان مثل محوطه بازی برای کودکان، پارکینگ مناسب و …


مهارت مورد نیاز

-داشتن رفتاری مودبانه ،مدبرانه
-توا نایی انگیزش و مدیریت افراد
-مهارت عالی در جذب نمودن مشتری و ارائه خدمات مناسب به مشتریان
-سلیقه خوب در کار برای انتخاب نحوه دکور سالن ،چیدمان سالن، نوع ظروف مورد استفاده برای سرو غذاها و…
-داشتن خلاقیت و نوآوری در تهیه ی منو غذا، چیدمان، ابزارهای تشویقی و…
-توانایی سازماندهی و برنامه ریزی در کارها
-توانایی خوب انجام دادن کارها در کارتیمی
-توا نایی حفظ آرامش در شرایط کاری پر فشار
-توا نایی انجام کار با اعداد و ارقام و مدیریت بودجه
-مهارت های ارتباطی بسیار قوی
-نظارت برروش سرویس دهی به مشتریان و برنامه ریزی برای حداقل نمودن زمان انتظار آنها
-توانایی مدیریت سلامت، بهداشت، ایمنی و امنیت محیط کار در رستوران

ثبت نظرنظرات سایر کاربران
    Copyright @ 2011 HaeriGroup.All Rights Reserved
    / طراحی و پیاده سازی توسط گروه نرم افزاری مهام
    wit icon haerigroup log icon icon icon