نحوه شماره گذاری اتاق در هتل

نحوه شماره گذاری اتاق در هتل

۲۴۱

اولین شماره سمت چپ شماره طبقه می باشد و مابقی شماره اتاق محسوب می شود. هنگام خروج از آسانسور در هر طبقه از سمت راست شماره گذاری شروع می شود. یک طرف راهرها شماره زوج و طرف دیگر شماره فرد است.


انواع کلید

الف- کلید اتاق مهمان ROOM KEY
کلیدی که به مهمان میدهیم و درب اتاق مهمان را فقط باز می کند.

ب - کلید مادر(شاه کلید) MASTER KEY
شاه کلید طبقه: دراختیار سرپرست طبقه است.اتاقهای یک طبقه را باز می کند. انبار طبقه را باز می کند.
شاه کلید اصلی: همه اتاقهای هتل را باز می کند. اتاقهای دوقفله را باز نمی کند.در فرانت آفیس نگهداری می شود.

ج- کلید اضطراری EMERGENCY KEY
تمام اتاقها را باز می کند و اتاقهایی که دو قفله (DOUBLE LOCK)هستند.
تنها یک نسخه ازآن وجود دارد.
در صندوق فرانت آفیس نگهداری می شود.

ثبت نظرنظرات سایر کاربران
    Copyright @ 2011 HaeriGroup.All Rights Reserved
    / طراحی و پیاده سازی توسط گروه نرم افزاری مهام
    wit icon haerigroup log icon icon icon