لزوم آموزش کنترل احساسات منفی در محیط کاری

لزوم آموزش کنترل احساسات منفی در محیط کاری

۸۹

محیط هتل پر از استرس است و کارمند هتل در همه حال بایستی لبخند بر لب داشته و نیازهای مهمان را برآورده نماید.در این موقعیت مدیر هتل بایستی به کارکنان مهارتهای کنترل احساسات منفی را آموزش داده و مراقبت نماید که کارکنان فشار عصبی و عوامل منفی را در محیط هتل از خود دور نمایند و با احساس سرزندگی و انرژی مثبت به کار مشغول شوند.

برای افزایش و تقویت احساس مثبت و کاهش احساسات منفی راه کارهایی وجود دارد که به برخی اشاره می شود:

-تخلیه احساسات منفی بصورت سالم نظیر گریه کردن و فریاد زدن و یا خالی کردن خشم
-مهمانی رفتن و دید و بازدید
-دوش گرفتن
-گردش و مسافرت
-انجام کارهای هنری
-برقراری ارتباط اجتماعی و درد دل کردن
-ورزش
-کمک به هم نوع
با این راه کارها می توان کارکنان را فعال و سرزنده و شاداب در محیط کار به فعالیت واداشت.
علاوه بر اینها ارتباط دوستانه مدیر با کارکنان موجب می شود که عات احساسات منفی ردیابی شود و برای کسب احساسات مثبت راه حل های مناسب اندیشیده شود.
راه حل هایی که منجر به سرزندگی و نشاط می شود و محیط هتل را برای مهمانان دلپذیر می نماید.

ثبت نظرنظرات سایر کاربران
    Copyright @ 2011 HaeriGroup.All Rights Reserved
    / طراحی و پیاده سازی توسط گروه نرم افزاری مهام
    wit icon haerigroup log icon icon icon