اموزش به کارکنان رستوران و فست فود

اموزش به کارکنان رستوران و فست فود

۸۲

بعد از استخدام کارمند و زمانی که بخواهیم مسئولیت معینی را به او بسپاریم، شرط ا ول آن است که سمت و شغل کارمند با میزان کاردانی و تجربه‏ او هم پایه باشد. به تأکید باید بگوییم که سپردن یک ‏پست بالا و یک مسئولیت سنگین مانند مدیریت یکی از بخش‏های رستوران به یک کارمند جدید، اقدامی اشتباه‏ آمیز خواهد بود.

نشان دادن طرز کار و شیوه انجام آن به افراد از مهمترین کارهایی است که باید مورد توجه قرار گیرد.
سنجش بازدهی تجربی و آزمایش از آنچه که به افراد آموخته‏ ایم. در این مرحله باید کارمندان آموخته‏ های خود را به مرحلهٔ اجرا و عمل درآورند تا هر گونه کمبود یا نواقصی که در کار آنها دیده می شود به خوبی دریافت و شناخته شود. روش‏های آموزش صحیح موجب می شود تا از بروز اشتباه و خطا به میزان رضا یت‏بخش جلوگیری شود ولی گاها ممکن است کمبودهائی در انجام عملی آن نیز مشاهده گردد که به آسانی قابل تصحیح خواهد بود.


مواردی که کارمند باید رعایت نماید

-وقت شناس بودن
-وظیفه شناس
-سرعت العمل در کار
-خوش اخلاق بودن
-با ادب بودن
-دقیق بودن در کار
-داشتن ذوق و ابتکار در کارها
-طرز برخورد با هر گونه مشتری را بداند
-حس همکاری با سایر کارکنان و طرز برخورد با آنان و رعایت سلسله مراتب

ثبت نظرنظرات سایر کاربران
    Copyright @ 2011 HaeriGroup.All Rights Reserved
    / طراحی و پیاده سازی توسط گروه نرم افزاری مهام
    wit icon haerigroup log icon icon icon