اصلاحات اختصاصی خانه داری هتل

اصلاحات اختصاصی خانه داری هتل

۵۱۹

هتل ها اماکن بین المللی میباشند . برای آنکه در این صنعت به عنوان مدیر هتل و یا شاغل در یکی از بخش های هتل مشغول بکار شوید نیازمند دانستن برخی واژگانی تخصصی این صنعت میباشید که قالبا برای آن ها معنی فارسی یافت نمیشود .

Housekeeping Status report - گزارش وضعیت خانه داری

به گزارشی که توسط واحد خانه داری بر اساس مشکلات فیزیکی اتاق ها اماده میشود اطلاق میگردد.


Preventive maintenance - عملیات پیشگیرانه تعمیر و نگه داری

سیستمی نظامند جهت نگه داری و تعمیرات وسائل اتاق ها به صورت دوره که باعث پیش گیری از خرابی های آتی میگردد این مهم باعث کاهش هزینه های تعمیرات و نگه داری میشود.


Room Status Discrepancy - اختلاف در وضعیت اتاق

وضعیتی که در طی ان توضیحات ثبت شده در واحد خانه داری در مورد اتاق با وضعیت ثبت شده در میز پذیرش تفاوت دارد.


Turn down Service

وضعیتی که خانه دار در طی ان وارد اتاق میهمان مقیم شده و تخت وی را برای خواب آماده میکند . برخی از هتل ها در این مورد خلاقیت بخرج داده و بر روی بالشت میهمانان شکلات قرار میدهند و یا آباژور های اتاق را روشن مینمایند و ممکن است شما بخواهید برای کودکان کتاب داستان برای خواب شبانه قرار دهید.


Booked to capacity - حداکثر ظرفیت رزرو

به وضعیتی گفته میشود که تمامی اتاق های هتل رزرو شده باشند.


No show Guest

به وضعیتی اطلاق میشود که میمان اتاق در زمان رزرو به هتل مراجعه ننموده باشد.


OCC ) Occupied) - اتاق اشغال شده

اتاقی که در حال حاضر خود میهمان و لوازم وی در آن قرار دارد.


VAC ) Vacant) - اتاق خالی

به اتاق های آماده ورود میهمانان گفته میشود.


O.O.O.) Out Of Order) - خارج از سرویس

به اتاقی که به هر دلیل قابل فروش نباشد گفته میشود.


M./U) Make-up Room)

به اتاق اشغال شده توسط میهمان گفته میشود که نیازمند تمیزکاری و مرتب نمودن تخت میباشد.


T.D.S. ) Turndown Service)

سرویس شام گاهی که تنها به مرتب نمودن تخت ختم میشود.


D.N.D. ) Do Not Disturb) - مزاحم نشوید

این به معنای آن است که میهمان داخل اتاق تمایل ندارد که کسی وارد اتاقش شود و یا به هر صورت مزاحم وی گردد.


S.O ) Sleep-Out)

به معنای ان است که میهمان داخل اتاق شده است اما در اتاق نخوابیده است.


C/O ) Check-out)

به معنای آن است که میهمان اتاق را ترک نموده و اتاق اماده تمیزکاری است.

ثبت نظرنظرات سایر کاربران
    Copyright @ 2011 HaeriGroup.All Rights Reserved
    / طراحی و پیاده سازی توسط گروه نرم افزاری مهام
    wit icon haerigroup log icon icon icon