تجهیزات هتل و رستوران حائری +۹۸-۰۵۱-۳۸۴۶۵۸۹۰-۹۲

انواع Pasabahce

 • Beyaz Şarap - ۴۴۱۶۷ - Pasabahce

  Beyaz Şarap - ۴۴۱۶۷

  ۷۰۵
 • Beyaz Şarap - ۴۴۳۶۲ - Pasabahce

  Beyaz Şarap - ۴۴۳۶۲

  ۷۱۵
 • Bira - ۴۴۴۱۷ - Pasabahce

  Bira - ۴۴۴۱۷

  ۵۱۱۴
 • Flüt Şampanya - ۴۴۳۰۷ - Pasabahce

  Flüt Şampanya - ۴۴۳۰۷

  ۷۷۲
 • Flüt Şampanya - ۴۴۶۳۴ - Pasabahce

  Flüt Şampanya - ۴۴۶۳۴

  ۷۲۷
 • Kırmızı Şarap - ۴۴۱۶۳ - Pasabahce

  Kırmızı Şarap - ۴۴۱۶۳

  ۶۹۰
 • Kırmızı Şarap - ۴۴۴۱۲ - Pasabahce

  Kırmızı Şarap - ۴۴۴۱۲

  ۷۷۰
 • Kırmızı Şarap - ۴۴۶۵۴ - Pasabahce

  Kırmızı Şarap - ۴۴۶۵۴

  ۶۸۴
 • Konyak - ۴۴۷۱۴ - Pasabahce

  Konyak - ۴۴۷۱۴

  ۴۶۷
 • Su Bardağı - ۴۴۴۱۱ - Pasabahce

  Su Bardağı - ۴۴۴۱۱

  ۶۹۵
 • Yayvan Şampanya - ۴۴۱۳۶ - Pasabahce

  Yayvan Şampanya - ۴۴۱۳۶

  ۶۶۳
 • Yayvan Şampanya - ۴۴۶۱۶ -

  Yayvan Şampanya - ۴۴۶۱۶

  ۷۱۱
 • Martini - ۴۴۳۳۵ -

  Martini - ۴۴۳۳۵

  ۴۶۰
 • Martini - ۴۴۴۱۰ -

  Martini - ۴۴۴۱۰

  ۴۴۶
 • Dondurmalık - ۵۱۱۲۸ -

  Dondurmalık - ۵۱۱۲۸

  ۷۱۴
 • Kulplu Bardak - ۵۵۲۴۹ -

  Kulplu Bardak - ۵۵۲۴۹

  ۴۶۱
 • Rakı&Su - ۶۶۰۲۳ -

  Rakı&Su - ۶۶۰۲۳

  ۸۰۶
 • Kulplu Bardak - ۴۴۱۵۹ -

  Kulplu Bardak - ۴۴۱۵۹

  ۵۵۷
 • Bira - ۴۴۱۶۹ -

  Bira - ۴۴۱۶۹

  ۴۵۵
 • Su Bardağı - ۵۲۴۶۲ -

  Su Bardağı - ۵۲۴۶۲

  ۷۰۳
 • Kulplu Bardak - ۵۵۲۰۱ -

  Kulplu Bardak - ۵۵۲۰۱

  ۴۸۳
 • Bira - ۵۲۹۱۳ -

  Bira - ۵۲۹۱۳

  ۴۵۳
 • Bira - ۴۲۱۹۹ -

  Bira - ۴۲۱۹۹

  ۴۷۴
 • Su - ۵۲۴۹۹ -

  Su - ۵۲۴۹۹

  ۴۶۲
 • Kulplu Bardak - ۵۵۳۹۳ -

  Kulplu Bardak - ۵۵۳۹۳

  ۴۳۵
 • Meşrubat Bardağı - ۴۱۳۰۰ -

  Meşrubat Bardağı - ۴۱۳۰۰

  ۷۰۰
 • Meşrubat Bardağı - ۴۲۴۰۲ -

  Meşrubat Bardağı - ۴۲۴۰۲

  ۷۲۰
 • Meşrubat Bardağı - ۴۲۸۷۷ -

  Meşrubat Bardağı - ۴۲۸۷۷

  ۷۱۹
 • Meşrubat Bardağı - ۴۲۹۴۲ -

  Meşrubat Bardağı - ۴۲۹۴۲

  ۷۲۴
 • Meşrubat Bardağı - ۵۲۶۵۴ -

  Meşrubat Bardağı - ۵۲۶۵۴

  ۷۳۹
 • Meşrubat Bardağı - ۵۲۷۰۶ -

  Meşrubat Bardağı - ۵۲۷۰۶

  ۶۸۱
 • Meşrubat Bardağı - ۴۲۰۰۵۵ -

  Meşrubat Bardağı - ۴۲۰۰۵۵

  ۶۹۴
 • Rakı & Limonata - ۵۲۱۳۸ -

  Rakı & Limonata - ۵۲۱۳۸

  ۷۸۵
 • Kulplu Bira Bardağı - ۵۵۱۲۹ -

  Kulplu Bira Bardağı - ۵۵۱۲۹

  ۷۱۶
 • Su Bardağı - ۴۲۵۴۲ -

  Su Bardağı - ۴۲۵۴۲

  ۷۰۹
 • Bira - ۴۲۵۵۰ -

  Bira - ۴۲۵۵۰

  ۴۵۷
 • Dondurmalık - ۴۱۰۷۶ -

  Dondurmalık - ۴۱۰۷۶

  ۶۷۴
 • Dondurmalık - ۵۱۰۶۸ -

  Dondurmalık - ۵۱۰۶۸

  ۶۸۷
 • Dondurmalık - ۵۱۳۴۸ -

  Dondurmalık - ۵۱۳۴۸

  ۷۱۵
 • Dondurmalık - ۵۱۴۱۸ -

  Dondurmalık - ۵۱۴۱۸

  ۶۹۳
 • Kulplu Bardak - ۵۵۳۸۳ -

  Kulplu Bardak - ۵۵۳۸۳

  ۴۵۵
 • Kulplu Çay Bardağı - ۵۵۴۱۱ -

  Kulplu Çay Bardağı - ۵۵۴۱۱

  ۶۵۹
 • Vazo - ۴۳۸۹۶ -

  Vazo - ۴۳۸۹۶

  ۴۳۵
 • Vazo - ۴۳۹۶۶ -

  Vazo - ۴۳۹۶۶

  ۴۵۷
 • Vazo - ۴۵۰۶۸ -

  Vazo - ۴۵۰۶۸

  ۴۴۰
Copyright @ 2011 HaeriGroup.All Rights Reserved
/ طراحی و پیاده سازی توسط گروه نرم افزاری مهام
wit icon haerigroup log icon icon icon icon