تجهیزات هتل و رستوران حائری +۹۸-۰۵۱-۳۸۴۶۵۸۹۰-۹۲

انواع Arcoroc

 • Mug New Morning H۷۸۷۰ - ۹۰ml - Arcoroc

  Mug New Morning H۷۸۷۰ - ۹۰ml

  ۴۸۳
 • Mug New Morning H۷۸۷۲ - ۲۲۰ml - Arcoroc

  Mug New Morning H۷۸۷۲ - ۲۲۰ml

  ۵۴۴
 • Mug New Morning H۷۸۷۳ - ۳۲۰ml - Arcoroc

  Mug New Morning H۷۸۷۳ - ۳۲۰ml

  ۴۸۱
 • Tumblers Elegance J۰۸۹۰ - ۳۴۰ml - Arcoroc

  Tumblers Elegance J۰۸۹۰ - ۳۴۰ml

  ۴۷۲
 •  Tumblers Blida H۷۸۶۷ - Arcoroc

  Tumblers Blida H۷۸۶۷

  ۴۷۹
 • Tumblers Conigue C۹۰۵۲ - Arcoroc

  Tumblers Conigue C۹۰۵۲

  ۴۵۵
 • Tumblers Elegance ۴۹۳۵۲ - ۳۰۰ ml - Arcoroc

  Tumblers Elegance ۴۹۳۵۲ - ۳۰۰ ml

  ۴۶۳
 • Tumblers Granity H۳۹۵۵ - ۲۷۰ml - Arcoroc

  Tumblers Granity H۳۹۵۵ - ۲۷۰ml

  ۴۶۴
 • Tumblers Granity J۳۷۵۶ - ۳۱۰ml - Arcoroc

  Tumblers Granity J۳۷۵۶ - ۳۱۰ml

  ۴۶۱
 • Tumblers Granity H۳۹۵۶ -۳۵۰ml - Arcoroc

  Tumblers Granity H۳۹۵۶ -۳۵۰ml

  ۴۵۹
 • Tumblers Granity J۲۵۵۳ - ۴۶۰ml - Arcoroc

  Tumblers Granity J۲۵۵۳ - ۴۶۰ml

  ۴۸۴
 • Tumblers Island J۲۵۵۰ - ۳۱۰ml -

  Tumblers Island J۲۵۵۰ - ۳۱۰ml

  ۴۷۴
 • Tumblers Island H۷۸۵۴ - ۱۵۰ml -

  Tumblers Island H۷۸۵۴ - ۱۵۰ml

  ۴۴۸
 • Tumblers Island J۳۷۵۴ - ۳۰۰ml -

  Tumblers Island J۳۷۵۴ - ۳۰۰ml

  ۴۷۱
 • Tumblers Salto H۷۸۸۵-۳۲۰ml -

  Tumblers Salto H۷۸۸۵-۳۲۰ml

  ۴۵۴
 • Tumblers Salto H۷۸۵۷ -۳۵۰ml -

  Tumblers Salto H۷۸۵۷ -۳۵۰ml

  ۴۸۶
 • Tumblers Shetland J۳۷۵۱-۳۲۰ml -

  Tumblers Shetland J۳۷۵۱-۳۲۰ml

  ۴۷۳
 • Tumblers Shetland J۰۷۷۶ -۳۵۰ml -

  Tumblers Shetland J۰۷۷۶ -۳۵۰ml

  ۴۷۷
 • Vigne H۷۸۶۶ - ۳۱۰ml -

  Vigne H۷۸۶۶ - ۳۱۰ml

  ۴۷۳
 • Vigne H۷۸۶۵ - ۳۴۰ml -

  Vigne H۷۸۶۵ - ۳۴۰ml

  ۴۷۲
 • Tumblers Martigues H۷۸۶۰-۳۵۰ml -

  Tumblers Martigues H۷۸۶۰-۳۵۰ml

  ۴۶۹
 •  Mug Benidorm H۷۸۶۹ -

  Mug Benidorm H۷۸۶۹

  ۴۶۵
 • Mug Britannia ۳۱۹۹ -

  Mug Britannia ۳۱۹۹

  ۴۷۴
 • Pitcher J۳۸۰۴ -

  Pitcher J۳۸۰۴

  ۴۹۲
Copyright @ 2011 HaeriGroup.All Rights Reserved
/ طراحی و پیاده سازی توسط گروه نرم افزاری مهام
wit icon haerigroup log icon icon icon icon