مشتریان تجهیزات رستوران
no image

رستوران تماشاخانه (مشهد)
تجهیزات پذیرایی ، تجهیزات رستوران

no image

رستوران چهار باغ (مشهد)
تجهیزات هتلی ، تجهیزات رستوران

no image

رستوران گارلیک (مشهد)
تجهیزات پذیرایی ، تجهیزات رستوران

no image

رستوران هفت رنگ پلو (مشهد)
تجهیزات اتوماسیون شستشو ، تجهیزات رستوران

no image

رستوران ثامن (مشهد]
تجهیزات پذیرایی ، تجهیزات رستوران

no image

رستوران رزماری (مشهد)
تجهیزات پذیرایی ، تجهیزات رستوران

no image

رستوران صفدری(مشهد)
تجهیزات آشپزخانه و پذیرایی اتوماسیون شستشو ، تجهیزات رستوران

no image

رستوران سیب (مشهد)
سردخانه ، تجهیزات رستوران

no image

رستوران من و ما (کرج)
تجهیزات آشپزخانه ، تجهیزات رستوران

no image

رستوران پژمان (مشهد)
تجهیزات پذیرایی ، تجهیزات رستوران

no image

رستوران ال رضا (مشهد)
تجهیزات آشپزخانه ، تجهیزات رستوران

no image

رستوران ستارگان شاندیز (تهران)
تخهیزات پذیرایی.تجهیزات آشپزخانه ، تجهیزات رستوران

no image

رستوران دهکده شاندیز (مشهد)
تجهیزات پذیرایی ، تجهیزات رستوران

no image

رستوران سیکات (مشهد)
سردخانه ، تجهیزات رستوران

no image

رستوران میزبان (مشهد)
تجهیزات آشپزخانه ، تجهیزات رستوران

رستوران قصر هدیش(مشهد)

رستوران قصر هدیش(مشهد)
تجهیزات آشپزخانه،هتلی و رستوران

no image

رستوران ایتدو (مشهد)
تجهیزات آشپزخانه ، تجهیزات رستوران

no image

تالار رستوران ایران (مشهد)
تجهیزات کامل آشپزخانه.پذیرایی و دکوراسیون ، تجهیزات رستوران

no image

رستوران شب های رویایی (مشهد)
تجهیزات پذیرایی ، تجهیزات رستوران

no image

رستوران نارون بابل (بابل)
تجهیزات پذیرایی ، تجهیزات رستوران

no image

رستوران ایران (مشهد)
تجهیزات پذیرایی ، تجهیزات رستوران

no image

رستوران پدیده شاندیز (تهران)
تجهیزات کامل آشپزخانه و پذیرایی.سردخانه ، تجهیزات رستوران

no image

رستوران وجدی (شیراز)
سردخانه و تجهیزات آشپزخانه ، تجهیزات رستوران

رستوران پسران کریم برج التون (مشهد)

رستوران پسران کریم برج التون (مشهد)
تجهیزات رستوران

no image

تالار و رستوران ارباب (زابل)
تجهیزات کامل آشپزخانه ، تجهیزات رستوران

no image

رستوران ال رضا (مشهد)
تجهیزات پذیرایی ، تجهیزات رستوران

no image

رستوران کلبه (مشهد)
تجهیزات آشپزخانه ، تجهیزات رستوران

no image

رستوران لعل (مشهد)
تجهیزات پذیرایی ، تجهیزات رستوران

no image

رستوران ربانی (تاجیکستان)
تجهیزات آشپزخانه و پذیرایی ، تجهیزات رستوران

رستوران سناتور کیش (کیش)

رستوران سناتور کیش (کیش)
تجهیزات پذیرایی ، تجهیزات رستوران

no image

رستوران ناب (مشهد)
تجهیزات آشپزخانه ، تجهیزات رستوران

no image

رستوران جاسمین (مشهد)
تجهیزات آشپزخانه ، تجهیزات رستوران

no image

رستوران صفدری (کیش)
آشپزخانه و پذیرایی و اتوماسیون شستشو ، تجهیزات رستوران

no image

رستوران ال رضا 2 (مشهد)
تجهیزات آشپزخانه و سردخانه ، تجهیزات رستوران

رستوران پدیده شاندیز (مشهد)

رستوران پدیده شاندیز (مشهد)
تجهیزات پذیرایی ، تجهیزات رستوران

no image

رستوران باغ سالار (مشهد)
تجهیزات پذیرایی ، تجهیزات رستوران

no image

رستوران مجلل (اصفهان)
تجهیزات هتلی ، تجهیزات رستوران

no image

کترینگ کاملیا (مشهد)
تجهیزات آشپزخانه ، تجهیزات رستوران

no image

رستوران داریوش (مشهد)
تجهیزات پذیرایی ، تجهیزات رستوران

no image

رستوران ایتالیایی لیو (مشهد)
تجهیزات پذیرایی ، تجهیزات رستوران

no image

کترینگ رز (مشهد)
اتوماسیون شستشو و تجهیزات آشپزخانه وهود ، تجهیزات رستوران

no image

رستوران فرودگاه (مشهد)
تجهیزات آشپزخانه و هتلی وتجهیزات پذیرایی ، تجهیزات رستوران

no image

کترینگ هواپیمایی هما (مشهد)
تجهیزات سرد و آشپزخانه ، تجهیزات رستوران

no image

رستوران بشقاب داغ(مشهد)
تجهیزات پذیرایی ، تجهیزات رستوران

no image

رستوران راستگو(مشهد)
تجهیزات پذیرایی ، تجهیزات رستوران

no image

رستوران شورورزی(مشهد)
تجهیزات کامل آشپزخانه و پذیرایی.سردخانه ، تجهیزات رستوران

no image

کترینگ نیاوران (مشهد)
تجهیزات پذیرایی ، تجهیزات رستوران

no image

رستوران احسان (مشهد)
تجهیزات پذیرایی ، تجهیزات رستوران

no image

رستوران التون (مشهد)
تجهیزات پذیرایی تجهیزات آشپزخانه ، تجهیزات رستوران

no image

رستوران مجتمع رشد (مشهد)
تجهیزات هتلی ، تجهیزات رستوران

no image

کترینگ هواپیمایی ماهان (مشهد)
سردخانه ، تجهیزات رستوران


Copyright @ 2011 HaeriGroup.All Rights Reserved
/ طراحی و پیاده سازی توسط گروه نرم افزاری مهام
wit icon haerigroup log icon icon icon