مشتریان تجهیزات تالار
no image

تالار میزان (مشهد)
تجهیزات آشپزخانه صنعتی

no image

تالار یلدا (مشهد)
تجهیزات پذیرایی

no image

تالار اریسا (مشهد)
تجهیزات پذیرایی

no image

تالار جواد (مشهد)
تجهیزات کامل آشپزخانه.سردخانه

no image

تالار پارس توریست (مشهد)
تجهیزات پذیرایی

no image

تالار امیتیس (مشهد)
تجهیزات کامل آشپزخانه

no image

تالار قصر شیرین (مشهد)
تجهیزات هتلی

no image

تالار نصر (مشهد)
تجهیزات پذیرایی

no image

تالار باران (مشهد)
تجهیزات پذیرایی

no image

تالار ارشاد (مشهد)
تجهیزات آشپزخانه و پذیرایی

no image

تالار اسیا (مشهد)
پذیرایی و هتلی و اتوماسیون شستشو

no image

تالار رویال طلایی (مشهد)
تجهیزات پذیرایی.تجهیزات آشپزخانه

no image

تالار تخت جمشید بابل (بابل)
تجهیزات پذیرایی

no image

تالار راد (مشهد)
سردخانه.اتوماسیون شستشوو تجهیزات کامل آشپزخانه و هتلی

تالار کسری (مشهد)

تالار کسری (مشهد)
تجهیزات اتوماسیون شستشو و آشپزخانه

no image

تالار سپهر (مشهد)
تجهیزات پذیرایی


Copyright @ 2011 HaeriGroup.All Rights Reserved
/ طراحی و پیاده سازی توسط گروه نرم افزاری مهام
wit icon haerigroup log icon icon icon