مشتریان تجهیزات هتل
no image

هتل فرهنگ و هنر(مشهد)
تجهیزات پذیرایی.تجهیزات هتلی

no image

فروشگاه پروما
تجهیزات فروشگاهی سرد خانه

no image

هتل صادقیه (مشهد)
تجهیزات اتوماسیون شستشو و برودتی

no image

شرکت بازرگانی بزرگان صنعت (مشهد)
تجهیزات هتلی

no image

کارخانه تولیدی لبنی نازنین (مشهد)
سردخانه صنعتی

no image

هتل مشاهیر (مشهد)
تجهیزات هتلی.پزیراییو تجهیزات آشپزخانه

no image

نیروی انتظامی خراسان (اق قلا)
سردخانه صنعتی

no image

هتل احرار (مشهد)
تجهیزات پذیرایی، تجهیزات هتلی

no image

هتل توحید (مشهد)
آشپزخانه و پذیرایی و هتلی و اتوماسیون شستشو

no image

شرکت ایرانگردی و جهانگردی (مشهد)
تجهیزات پذیرایی تجهیزات هتلی

no image

هتل هلیا (مشهد)
سردخانه.تجهیزات آشپزخانه

no image

هتل خاتم (مشهد)
تجهیزات پذیرایی

no image

هتل پارسیان ازادی خزر (چالوس)
تجهیزات هتلی وتجهیزات پذیرایی

no image

هتل زمرد (مشهد)
تجهیزات هتلی

no image

هتل توس صادقیه (مشهد)
تجهیزات آشپزخانه و پذیرایی

no image

نیروی انتظامی خراسان (بجنورد)
سردخانه صنعتی

no image

هتل دانشگاه پیام نور (مشهد)
تجهیزات پذیرایی.تجهیزات هتلی.آشپزخانه

no image

هتل سلام (مشهد)
تجهیزات آشپزخانه صنعتی

no image

زائرسرای میلاد شهرداری کرج (مشهد)
تجهیزات هتلی

no image

هتل سلام (مشهد)
سردخانه. تجهیزات آشپزخانه و پذیرایی

no image

رستوران دالیا (مشهد)
سردخانه صنعتی

no image

هتل سینور (مشهد)
تجهیزات پذیرایی.تجهیزات هتلی

no image

هتل شایان (مشهد)
تجهیزات پذیرایی

no image

کارخانه بستنی طرقبه (مشهد)
سردخانه صنعتی

no image

هتل نجف اشرف
تجهیزات آشپزخانه صنعتی

no image

هتل عماد (مشهد)
تجهیزات پذیرایی.تجهیزات هتلی

no image

هتل میامی (مشهد)
تجهیزات پذیرایی.تجهیزات هتلی

no image

شرکت شیراوران (مشهد)
سردخانه صنعتی

no image

هتل کیان (مشهد)
تجهیزات پذیرایی.تجهیزات هتلی

no image

هتل همیاران (مشهد)
تجهیزات پذیرایی. تجهیزات هتلی

no image

هتل محمد رسول الله
تجهیزات اشپز خانه و پزیرایی

no image

هتل حمزه (مشهد)
تجهیزات پذیرایی.تجهیزات هتلی

no image

هتل تماشا (مشهد)
تجهیزات پذیرایی.تجهیزات هتلی

no image

هتل سی برگ
سردخانه.تجهیزات کامل آشپزخانه.تجهیزات هتلی

no image

هتل امام رضا (مشهد)
تجهیزات پذیرایی

no image

هتل پردیس (مشهد)
تجهیزات کامل آشپزخانه و هتلی و پذیرایی

no image

هتل رضا (شیروان)
سرد خانه. تجهیزات کامل آشپزخانه

no image

خوابگاه دانشگاه تهران دختران
سردخانه صنعتی

no image

هتل اعیان (مشهد)
تجهیزات پذیرایی

no image

هتل پارس کرمان (کرمان)
تجهیزات هتلی

no image

کارخانه شیر پگاه (مشهد)
سردخانه صنعتی

no image

هتل نسترن 1 (مشهد)
تجهیزات کامل آشپزخانه

no image

شرکت بستنی مهر (مشهد)
سردخانه صنعتی

no image

هتل الیزه
تجهیزات آشپزخانه صنعتی

no image

کارخانه علیس (مشهد)
سرد خانه تجهیزات آشپزخانه

no image

هتل بشری (مشهد)
تجهیزات پذیرایی.تجهیزات هتلی

no image

مواد غذایی گلستان (مشهد)
سردخانه صنعتی

no image

هتل هانی پارس (مشهد)
تجهیزات پذیرایی

no image

گاز خانگیران سرخس (سرخس)
تجهیزات آشپزخانه صنعتی

no image

پروتئین طوطیا (مشهد)
سردخانه صنعتی

no image

شرکت توس انیس (مشهد)
تجهیزات اتوماسیون شستشو

no image

هتل اترک
تجهیزات جانبی آشپزخانه.تجهیزات پذیرایی

no image

هتل میثاق (مشهد)
تجهیزات هتلی

no image

رستوران کاکتوس (مشهد)
تجهیزات پذیرایی

no image

هتل اروین (مشخد)
تجهیزات هتلی

no image

هتل اپارتمان مانا (مشهد)
تجهیزات هتلی و پذیرایی

no image

کارخانه مشهد دوام (مشهد)
اطاق سرخانه جهت تست

no image

هتل عرش (مشهد)
تجهیزات هتلی

no image

هتل هروی (مشهد)
تجهیزات هتلی

no image

کارخانه لبنی استان قدس رضوی (مشهد)
سردخانه صنعتی

no image

هایپرمارکت 15 خرداد (زاهدان)
سردخانه صنعتی

no image

نیروی انتظامی خراسان (کاشمر)
سردخانه صنعتی

no image

هتل ابان (مشهد)
تجهیزات کامل آشپزخانه و پذیرایی

no image

هتل مهر (مشهد)
تجهیزات پذیرایی.آشپزخانه.هتلی

no image

هتل بسطام (شاهرود)
تجهیزات پذیرایی

no image

هتل طلائیه (مشهد)
سردخانه صنعتی

no image

هتل فردوس (مشهد)
تجهیزات آشپزخانه و پزیرایی

no image

هتل بیت الائمه
سردخانه صنعتی

no image

هتل سایه (مشهد)
تجهیزات هتلی و پذیرایی

no image

رستوران شهر غذا (مشهد)
تجهیزات هتلی و آشپزخانه

no image

هتل پارس مشهد (مشهد)
سردخانه.تجهیزات هتلی

no image

مواد غذایی حبیبی و پسران (مشهد)
سردخانه صنعتی

no image

هتل سهند (مشهد)
تجهیزات هتلی

no image

قنادی جام عسل (مشهد)
سردخانه صنعتی

no image

هتل شفق (مشهد)
تجهیزات پذیرایی.تجهیزات هتلی

no image

هتل مائده
تجهیزات آشپزخانه صنعتی

no image

هتل اپارتمان فجر (مشهد)
تجهیزات هتلی

no image

هتل لاله (مشهد)
تجهیزات پذیرایی

no image

شرکت پتروشیمی (شیراز)
تجهیزات هتلی

no image

هتل پارسیان ازادی شهر کرد (شهرکرد)
تجهیزات پذیرایی.تجهیزات هتلی

no image

خانه عطر (مشهد)
تجهیزات پذیرایی

no image

هتل مشهد طرقبه (مشهد)
تجهیزات پذیرایی

no image

هتل نخلستان (مشهد)
تجهیزات پذیرایی

no image

هتل ارامیس (مشهد)
تجهیزات پذیرایی

no image

گروه تشریفات خاتم شریف (مشهد)
تجهیزات پذیرایی تجهیزات هتلی

no image

هتل قصر آیدین
تجهیزات شستشو

no image

هتل کاملیا (سبزوار)
تجهیزات پذیرایی.تجهیزات هتلی

no image

فراورده های مرغ خیام خاوران (نیشابور)
سردخانه صنعتی

no image

شرکت شکلات سازی معینی (مشهد)
سردخانه صنعتی

no image

هتل اریان کیش (کیش)
تجهیزات هتلی

no image

هتل پارسیان عالی قاپو اصفهان (اصفهان)
تجهیزات هتلی

no image

کارخانه نان استان قدس رضوی (مشهد)
سردخانه صنعتی

no image

هتل جنت (مشهد)
تجهیزات پذیرایی.تجهیزات هتلی

no image

کارخانه ایران شرق (نیشابور)
اطاق سرد خانه جهت تست

no image

زائرسرای شرکت نفت (مشهد)
تجهیزات هتلی.تجهیزات پذیرایی

no image

اداره تعاون( بجنورد)
سردخانه صنعتی

no image

هتل بزرگ شیراز (شیراز)
تجهیزات هتلی

no image

هتل قصر الماس (مشهد)
تجهیزات هتلی و پزیرایی

no image

مهمانسرای جهانگردی شاهرود (شاهرود)
تجهیزات پذیرایی

no image

هتل دانشور
سردخانه آشپزخانه وپزیرایی.تجهیزات هتلی

no image

سرم سازی راضی (مشهد)
سردخانه صنعتی

no image

فروشگاه کوروش (مشهد)
تجهیزات برودتی و فروشگاهی

no image

هتل پارمیس کیش (کیش)
تجهیزات هتلی

no image

منطقه ویژه اقتصادی استان قدس رضوی (سرخس)
سردخانه صنعتی

no image

کارخانه شیر بشیر (مشهد)
سردخانه صنعتی

no image

هتل رضویه (مشهد)
تجهیزات هتلی و پذیرایی

no image

هتل عباسی (اصفهان)
تجهیزات پذیرایی.تجهیزات هتلی

no image

مهمانسرای جهانگردی دامغان (دامغان)
تجهیزات پذیرایی

no image

هتل یاس (مشهد)
تجهیزات پذیرایی. تجهیزات هتلی

no image

هتل قدسیان
تجهیزات آشپزخانه و پذیرایی هتلی

no image

هتل سفیر
سردخانه و تجهیزات برودتی

no image

نیرو انتظامی خراسان (ازادشهر)
سردخانه صنعتی

no image

هتل توس مشهد
سرد خانه. تجهیزات آشپزخانه

no image

هتل لبخند (مشهد)
تجهیزات پذیرایی. تجهیزات هتلی

no image

شرکت شبدیز سمنان (سمنان)
تجهیزات هتلی

no image

هتل میلاد (مشهد)
تجهیزات هتلی

no image

زائر سرای بانک ملی(مشهد)
تجهیزات آشپزخانه و پذیرایی

no image

فروشگاه بهترین ها (مشهد)
تجهیزات پذیرایی

no image

هتل پریا(مشهد)
تجهیزات پذیرایی.تجهیزات هتلی. آشپزخانه

no image

کارخانه لبنی صدگل (مشهد)
سردخانه صنعتی

no image

هتل بزرگ دروازه قران (شیراز)
سردخانه. تجهیزات هتلی

no image

قنادی یزدی ها (مشهد)
تجهیزات پذیرایی

no image

کارخانه جهان افروز (مشهد)
اطاق سرد جهت تست

no image

هتل ایران (مشهد)
تجهیزات هتلی

no image

هتل گودرزی
سردخانه صنعتی

no image

هتل قدس (مشهد)
تجهیزات پذیرایی

no image

هتل اپارتمان سروش (مشهد)
تجهیزات هتلی و پذیرایی

no image

اداره دارایی استان خراسان (مشهد)
تجهیزات اتوماسیون شستشو

no image

شرکت بهران فیلتر (مشهد)
تجهیزات آشپزخانه صنعتی

no image

هتل توریست توس (مشهد)
تجهیزات کامل آشپزخانه

no image

هتل هما 2 (مشهد)
تجهیزات اتوماسیون شستشو

no image

هتل سافات (مشهد)
تجهیزات پذیرایی

no image

پایانه کامیون داران (مشهد)
تجهیزات پخت

no image

هتل ارامش کیش (کیش)
تجهیزات هتلی

no image

رستوران ابنوس (مشهد)
تجهیزات پذیرایی و آشپزخانه

no image

کاروانسرای پیام تبریز (تبریز)
سردخانه صنعتی

no image

هتل انا
تجهیزات آشپزخانه صنعتی

no image

قنادی اطمینان (مشهد)
سردخانه صنعتی

no image

صدف بهاره شرق (نیشابور)
سردخانه صنعتی

no image

هتل اتی
تجهیزات سرد خانه

no image

نیروی انتظامی خراسان (تربت جام)
سردخانه صنعتی

no image

هتل پاسداران (مشهد)
تجهیزات پذیرایی

no image

هتل نخل (مشهد)
تجهیزات پذیرایی

no image

هتل چمران شیراز (شیراز)
تجهیزات پذیرایی

no image

هتل اراکس (مشهد)
تجهیزات پذیرایی.تجهیزات هتلی

no image

هتل کوثر (مشهد)
تجهیزات هتلی و پذیرایی

no image

هتل سینا(مشهد)
تجهیزات پذیرایی

no image

هتل صبا
تجهیزات اتوماسیون شستشو

no image

هتل تهران (مشهد)
تجهیزات اتوماسیون شستشو و رستوران

no image

هتل پردیسان (مشهد)
سردخانه.تجهیزات آشپزخانه وپذیرایی

no image

هتل یاقوت شرق (مشهد)
تجهیزات پذیرایی

no image

هتل جواد (مشهد)
سردخانه.تجهیزات آشپزخانه و پذیرایی

no image

هتل تماشا (مشهد)
تجهیزات پذیرایی.تجهیزات هتلی

no image

هتل فولاد
سردخانه.تجهیزات کامل آشپزخانه

no image

رستوران رویال سنتر (مشهد)
سردخانه وتجهیزات کامل آشپزخانه و پذیرایی

no image

شرکت اتیلن صانع (مشهد)
تجهیزات پذیرایی

no image

نیروی انتظامی خراسان (فردوس)
سردخانه صنعتی

no image

هتل بزرگ فردوسی
سردخانه وتجهیزات کامل آشپزخانه

no image

هتل ازادی (مشهد)
تجهیزات پذیرایی.تجهیزات هتلی. آشپزخانه

no image

هتل پارسه
تجهیزات آشپزخانه صنعتی

no image

هتل ایا ارومیه (ارومیه)
تجهیزات هتلی

no image

هتل اطلس
تجهیزات آشپزخانه و پذیرایی

no image

فروشگاه هخامنش (مشهد)
تجهیزات فروشگاهی

no image

نیروی انتظامی خراسان (رامیان)
سردخانه صنعتی

no image

ازمایشگاه دکتر اجتهادی (مشهد)
تجهیزات هتلی

no image

هتل الماس (مشهد)
تجهیزات پذیرایی.آشپزخانه.هتلی

هتل پارسه شیراز (شیراز)

هتل پارسه شیراز (شیراز)
تجهیزات پذیرایی. تجهیزات هتلی

no image

هتل اپارتمان حکیم (مشهد)
تجهیزات پذیرایی

no image

هتل مرمر (مشهد)
تجهیزات پذیرایی.تجهیزات هتلی

no image

هتل جهانگردی سمنان
تجهیزات آشپزخانه صنعتی

هتل قصر الماس (مشهد)

هتل قصر الماس (مشهد)
تجهیزات پذیرایی.تجهیزات هتلی

no image

هتل مینو
تجهیزات برودتی و آشپزخانه و اتوماسیون شستشو

هتل داریوش.پارک دلفین ها

هتل داریوش.پارک دلفین ها
تجهیزات آشپزخانه ، تجهیزات رستوران

no image

هتل بزرگ فریمان
سردخانه. تجهیزات آشپزخانه

no image

مواد غذایی ذبیحی (بیرجند)
سردخانه صنعتی

no image

هتل تارا (مشهد)
تجهیزات برودتی و آشپزخانه. تجهیزات هتلی .پذیرایی

no image

هتل قصر نیلی (مشهد)
تجهیزات اتوماسیونشستشووتجهیزات هتلی حائری

no image

شرکت طوطیا (نیشابور)
سردخانه صنعتی

no image

هتل تقوی
تجهیزات آشپزخانه صنعتی

no image

شرکت پیشرو سیاحت (مشهد)
تجهیزات پذیرایی تجهیزات هتلی

no image

هتل اسیا (مشهد)
تجهیزات آشپزخانه و تجهیزات هتلی و پذیرایی

no image

هتل مدینه الرضا (مشهد)
تجهیزات هتلی وتجهیزات پذیرایی

no image

هتل زیتون (مشهد)
سردخانه تجهیزات آشپزخانه

no image

هتل کیمیا (مشهد)
تجهیزات پذیرایی

no image

کارخانه پارس بریانک (مشهد)
سردخانه صنعتی

no image

کارخانه پگاه زعفران (مشهد)
سردخانه 500 تنی زعفران

no image

هتل صابر (مشهد)
تجهیزات پذیرایی

no image

مجتمع تجاری امیر (مشهد)
سرد خانه تجهیزات آشپزخانه

no image

هتل هما1 (مشهد)
تجهیزات هتلی و تجهیزات پزیرایی

هتل قصر طلایی (مشهد)

هتل قصر طلایی (مشهد)
سردخانه.تجهیزات پذیرایی

no image

هتل سیمرغ (مشهد)
سردخانه تجهیزات آشپزخانه

no image

هتل الغدیر (مشهد)
سردخانه تجهیزات آشپزخانه

no image

هتل جم (مشهد)
تجهیزات پذیرایی تجهیزات هتلی

no image

بازرگانی علیزاده (مشهد)
تجهیزات پذیرایی

no image

موسسه خیریه احسان (مشهد)
سردخانه صنعتی

no image

هتل مهستان (مشهد)
تجهیزات پذیرایی.تجهیزات هتلی

no image

هتل اشتیاق (مشهد)
سرخانه تجهیزات آشپزخانه


Copyright @ 2011 HaeriGroup.All Rights Reserved
/ طراحی و پیاده سازی توسط گروه نرم افزاری مهام
wit icon haerigroup log icon icon icon