مشتریان تجهیزات فست فود
no image

فست فود کارو (مشهد)
تجهیزات آشپزخانه صنعتی

no image

فست فود کندز (مشهد)
تجهیزات آشپزخانه صنعتی

no image

فست فود میشگا (مشهد)
تجهیزات پذیرایی

no image

فست فود کوروش (مشهد)
تجهیزات آشپزخانه صنعتی

no image

فست فود ماری بران (مشهد)
سردخانه صنعتی

no image

فست فود سرخ (مشهد)
تجهیزات پذیرایی

no image

فست فود جاسمین (مشهد)
تجهیزات آشپزخانه صنعتی

no image

فست فود دوین (مشهد)
تجهیزات پذیرایی

no image

فست فود اگنج (مشهد)
تجهیزات پذیرایی

no image

فست فود سفیر (مشهد)
تجهیزات آشپزخانه صنعتی

no image

فست فود فارد (مشهد)
سردخانه صنعتی


Copyright @ 2011 HaeriGroup.All Rights Reserved
/ طراحی و پیاده سازی توسط گروه نرم افزاری مهام
wit icon haerigroup log icon icon icon